Đàn 4 dây đang được rất nhiều bạn trẻ ưa chuộng và yêu thích. Không phải những người bắt đầu tập chơi nào cũng có kiến thức cơ bản để chơi loại nhạc cụ này. Vậy hãy cùng chúng tôi đi tìm hiểu các kiến thức nhạc lý cơ bản của đàn 4 dây qua bài viết dưới đây.

Mục Lục

Các kiến thức nhạc lý cơ bản của đàn 4 dây

Hợp âm trưởng

Hợp âm trưởng được ký hiệu bằng các chữ cái in hoa như: A (la trưởng), B (si trưởng), C (đô trưởng), D (rê trưởng). Cách đánh hợp âm trưởng như:

– Hợp âm A (La trưởng): Lấy ngón trỏ giữ vào dây đàn thứ 3 ngăn 1 và lấy ngón giữa bấm vào dây đàn thứ 4 ngăn 2.

– Hợp âm B (Si trưởng): Lấy ngón trỏ giữ dây số 1 và số 2 của ngăn 2, tiếp theo lấy ngón giữa giữ dây đàn số 3 ngăn 3, cuối cùng lấy ngón áp út giữ lên dây thứ 4 ngăn 4.

– Hợp âm C (Đô trưởng): Dùng ngón áp út giữ dây đàn số 1 ngăn 3.

– Hợp âm D (Rê trưởng): Dùng ngón trỏ giữ dây đàn thứ 4 ngăn 2, ngón giữa giữ dây đàn thứ 3 ngăn 2 và cuối cùng dùng ngón áp út giữ dây đàn thứ 2 ngăn 2

– Hợp âm E (Mi trưởng): Dùng ngón trỏ bấm lên dây đàn thứ 4 của ngăn 1, ngón giữa bấm lên dây đàn thứ 1 ngăn 2 và ngón áp út bấm vào dây đàn thứ 3 ngăn 4.

– Hợp âm F (Fa trưởng): Dùng ngón trỏ bấm dây đàn thứ 2 ngăn 1 và ngón giữa bấm lên dây đàn thứ 4 ngăn 2.

– Hợp âm G (Sol trưởng): Dùng ngón trỏ bấm vào dây đàn thứ 3 ngăn 2, ngón trỏ bấm vào dây đàn thứ 1 ngăn 2 và cuối cùng dùng ngón áp út bấm vào dây đàn thứ 2 ngăn 3.

Dan-4-day-la-dan-gi
Đàn 4 dây là đàn gì?

Hợp âm thứ

Hợp âm thứ của đàn 4 dây được ký hiệu bằng chữ cái in hoa và chữ m thường ở phía sau, cụ thể là: Am (La thứ), Bm (Si thứ), Cm (Đô thứ), Dm (Rê thứ), Em (Mi thứ), Fm (Fa thứ), Gm (Sol thứ). Cụ thể:

– Am (hợp âm La thứ): Ngón giữa sẽ bấm vào dây đàn thứ 4 của ngăn 2.

– Bm: Hợp âm Si thứ: Dùng ngón trỏ bấm đè vào 3 dây 1, 2, 3 của ngăn thứ 2 và ngón áp út sẽ bấm vào dây thứ 4 ngăn 4.

– Cm (hợp âm Đô thứ): Dùng ngón giữa bấm vào dây thứ 3 của ngăn 3, ngón áp út bấm vào dây 2 của ngăn 3 và ngón út bấm vào dây thứ 1 của ngăn 3.

– Dm (hợp âm Rê thứ): Dùng ngón trỏ bấm vào dây thứ 2 của ngăn 1, ngón giữa bấm vào dây thứ 4 của ngăn 2 và ngón áp út bấm vào dây thứ 3 của ngăn 2.

– Em (hợp âm Mi thứ): Dùng ngón trỏ bấm vào dây thứ 1 ngăn 2, ngón giữa bấm vào dây thứ 2 ngăn 3 và ngón áp út bấm vào dây thứ 3 của ngăn 4.

– Fm (hợp âm Fa thứ): Ngón trỏ bấm vào dây thứ 4 của ngăn 1, ngón giữa bấm vào dây thứ 2 của ngăn 1 và ngón áp út bấm vào dây thứ 1 của ngăn 3.

-Gm (hợp âm Sol thứ): Dùng ngón trỏ bấm vào dây thứ 1 ngăn 1, ngón giữa bấm vào dây thứ 3 của ngăn 2 và ngón áp út bấm vào dây thứ 2 ngăn 3.

Dan-4-day-ukulele-choi-nhu-the-nao
Đàn 4 dây ukulele chơi như thế nào?

Xem thêm: 

Hợp âm 7

Hợp âm 7 là một hợp âm được ký hiệu bằng chữ cái in hoa với số 7 ở đằng sau, như: A7, B7, C7, D7, E7,…

– Hợp âm A7 (La 7): Dùng ngón trỏ bấm vào dây thứ 3 ngăn 1.

– Hợp âm B7 (Si 7): Dùng ngón trỏ đè lên dây thứ 1, 2, 4 của ngăn 2 và dùng ngón giữa bấm vào dây thứ 3 ngăn 3.

– Hợp âm C7 (Đô 7): Dùng ngón trỏ bấm vào dây thứ 1 ngăn 1.

– Hợp âm D7 (Rê 7): Dùng ngón trỏ bấm vào dây thứ 2, 3, 4 ngăn 2 và ngón giữa bấm vào dây thứ 1 ngăn 3.

– Hợp âm E7 (Mi 7): Dùng ngón trỏ bấm vào dây đàn thứ 4 ngăn 1, ngón giữa bấm dây đàn thứ 3 ngăn 2 và ngón áp út bấm vào dây đàn thứ 1 ngăn 2.

– Hợp âm F7 (Fa 7): Dùng ngón trỏ bấm vào dây đàn thứ 2 ngăn 1, ngón giữa bấm vào dây thứ 4 ngăn 2 và ngón áp út bấm vào dây thứ 3 ngăn 3.

– Hợp âm G7 (Sol 7): Dùng ngón trỏ bấm vào dây thứ 2 ngăn 1, ngón giữa bấm vào dây thứ 3 ngăn 2 và ngón áp út bấm vào dây thứ 1 ngăn 2.

Trên đây là những kiến thức nhạc lý cơ bản của đàn 4 dây cho người mới bắt đầu. Hi vọng với những chia sẻ trên các bạn có thể tự học đàn guitar 4 dây tại nhà sao cho tốt nhất và hiệu quả nhất.

Rate this post